Word vrienden van 't Zunneke op of volg ons op

Inspectierapporten

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op verschillende gebieden.


De volgende zaken worden door de rijksoverheid grondig onderzocht: het personeel, de veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Dit onderzoek wordt gepubliceerd in zogenaamde inspectierapporten.

Deze onderzoeken doet de rijksoverheid omdat jonge kinderen kwetsbaar zijn. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. De inspectierapporten van 't Zunneke kunt u hieronder vinden.

Inspectierapport Kinderopvang (KDV)
Inspectierapport Buitenschoolse Opvang (BSO)
 

  • “'Onze kinderen gaan er met veel plezier naartoe en zijn altijd enthousiast over hun ervaringen'”
  • “'De betrokkenheid van de kinderen onderling en de leidsters geeft ons een huiselijk gevoel, zo vertrouwd!'”
  • “Elke keer als ik hier mijn kinderen achter laat weet ik dat ik ze met een goed gevoel weer op kan halen!”