Word vrienden van 't Zunneke op of volg ons op

Pedagogisch beleidsplan

Uiteraard hebben wij een pedagogisch beleidsplan.


Het pedagogische beleid maakt deel uit van het algemene beleid van Kindcentrum ‘t Zunneke en vormt de kern van ons handelen naar de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan geldt als basis voor het pedagogisch handelen van alle pedagogisch medewerkers in ‘t Zunneke.

Het pedagogisch beleidsplan is een plan voor lange termijn en beschrijft wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en waarom we het zo doen.  In het pedagogisch beleidsplan wordt de dagelijkse gang van zaken, de manier waarop de pedagogisch medewerkers hun kerntaak vervullen, omschreven. Het pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast daar waar nodig is.

Gezien het begin stadium van het ’t Zunneke is het van erg groot belang dat we naar aanleiding van observaties door het team en/of bestuur het beleid bespreken en evalueren. Indien nodig passen wij onze werkwijze aan en wijzigen het beleid. De ouders zullen dan via de nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld. Indien u het pedagogisch beleidsplan door wilt lezen, dan kunt u deze bij de pedagogisch medewerkers en/of het bestuur opvragen.

  • “'Onze kinderen gaan er met veel plezier naartoe en zijn altijd enthousiast over hun ervaringen'”
  • “'De betrokkenheid van de kinderen onderling en de leidsters geeft ons een huiselijk gevoel, zo vertrouwd!'”
  • “Elke keer als ik hier mijn kinderen achter laat weet ik dat ik ze met een goed gevoel weer op kan halen!”