Word vrienden van 't Zunneke op of volg ons op

Veiligheid

Kindcentrum ‘t Zunneke hecht veel waarde aan kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving.


Vanzelfsprekend probeert ’t Zunneke te voldoen aan de officiële kwaliteitseisen die aan kinderopvang worden gesteld.
 Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang.
 De inspectie gebieden zijn o.a.;

- pedagogische kwaliteit
- oudercommissie
- klachtenregeling
- personeel
- leidster - kind ratio
- veiligheid en gezondheidsmanagement

Van de inspectie wordt een rapport gemaakt, waarvan een exemplaar naar de gemeente Berkelland gaat. De gemeente geeft aan de hand van het inspectie rapport, het kindcentrum aan wat al dan niet aangepast dient te worden.
 Het kindcentrum en de oudercommissie ontvangen een exemplaar van het inspectierapport.


Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks voert het kindcentrum een risico inventarisatie uit, aan de hand van de adviezen vanuit de overheid met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. 
De pedagogisch medewerker(s) beoordelen door middel van inventarisatie lijsten de risico’s binnen de groep en bespreken dit samen met het bestuur. 
De inventarisaties worden verwerkt en een plan van aanpak wordt gemaakt, uitgevoerd en in de praktijk getoetst.

  • “'Onze kinderen gaan er met veel plezier naartoe en zijn altijd enthousiast over hun ervaringen'”
  • “'De betrokkenheid van de kinderen onderling en de leidsters geeft ons een huiselijk gevoel, zo vertrouwd!'”
  • “Elke keer als ik hier mijn kinderen achter laat weet ik dat ik ze met een goed gevoel weer op kan halen!”