Word vrienden van 't Zunneke op of volg ons op

Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang is ingegaan per 1 januari 2005 en regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang.


Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders/verzorgers, werkgevers en overheid. Deze partijen delen samen de kosten voor kinderopvang. U als ouder/verzorger staat hierbij centraal, omdat u de overeenkomst zelf sluit met Kindcentrum ‘t Zunneke. U ontvangt zelf de rekening en bent verantwoordelijk voor de aanvraag van een tegemoetkoming van het Rijk.De Wet Kinderopvang verplicht Kindcentrum ‘t Zunneke te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Ook is t Zunneke verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid en is ’t Zunneke  verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. 

Naast de vaststelling van kwaliteitseisen regelt de Wet Kinderopvang ook de financiering van de opvangkosten. In de wet sluiten ouders/verzorgers zelf een overeenkomst met ‘t Zunneke. U betaalt de factuur die u van ons ontvangt rechtstreeks. Via overheids- en werkgeversbijdragen krijgt u vervolgens een deel van de kosten weer terug.

  • “'Onze kinderen gaan er met veel plezier naartoe en zijn altijd enthousiast over hun ervaringen'”
  • “'De betrokkenheid van de kinderen onderling en de leidsters geeft ons een huiselijk gevoel, zo vertrouwd!'”
  • “Elke keer als ik hier mijn kinderen achter laat weet ik dat ik ze met een goed gevoel weer op kan halen!”