Inspectierapporten

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op verschillende gebieden.

De volgende zaken worden door de rijksoverheid grondig onderzocht: het personeel, de veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht. Dit onderzoek wordt gepubliceerd in zogenaamde inspectierapporten.

Deze onderzoeken doet de rijksoverheid omdat jonge kinderen kwetsbaar zijn. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. Het inspectierapport van ’t Zunneke kunt u hieronder vinden.

Inspectierapport Kinderopvang (KDV)

Inspectierapport Kindcentrum ’t Zunneke (BSO)