Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan is een plan voor langere termijn en beschrijft wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en waarom we het zo doen.  In het pedagogisch beleidsplan wordt de dagelijkse gang van zaken, de manier waarop de pedagogisch medewerkers hun kerntaak vervullen, omschreven. Het pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast daar waar nodig is.

Indien nodig passen wij onze werkwijze aan en wijzigen het beleid. De ouders zullen dan op de hoogte worden gesteld. Indien u het pedagogisch beleidsplan door wilt lezen, dan kunt u deze bij de pedagogisch medewerkers en/of het bestuur opvragen.