Pedagogische visie

Kindcentrum ‘t Zunneke vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen van 0 -13 jaar. Overleg met ouders is voor ons essentieel. Actieve ouderbetrokkenheid geeft ons inzicht in de wensen van ouders/verzorgers.

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind geborgenheid en uitdaging nodig. ‘t Zunneke wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat kinderen het naar hun zin hebben bij ‘t Zunneke en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Onze pedagogische visie op ‘t Zunneke is dat kinderen een uitdagende omgeving hebben voor hun op leeftijd afgestemde materialen, die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelen en waarin zij keuzes kunnen maken en gestimuleerd worden tot zelfstandigheid, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld hun persoonlijke en sociale kwaliteiten te ontwikkelen.

Voor het volledige pedagogisch beleidsplan kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerker(s) en/of het bestuur.