Veiligheid

Kindcentrum ‘t Zunneke hecht veel waarde aan kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving.

Kindcentrum ’t Zunneke hecht veel waarde aan kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving. Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

  1. het bewustzijn van mogelijke risico’s
  2. het voeren van een goed beleid op grote risico’s
  3. het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang. De inspectie gebieden zijn o.a.;

– pedagogische kwaliteit
– oudercommissie
– klachtenregeling
– personeel
– leidster – kind ratio
– veiligheid en gezondheidsmanagement

Van de inspectie wordt een rapport gemaakt, waarvan een exemplaar naar de gemeente Berkelland gaat. De gemeente geeft aan de hand van het inspectie rapport, het kindcentrum aan wat al dan niet aangepast dient te worden. Het kindcentrum en de oudercommissie ontvangen een exemplaar van het inspectierapport.

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks voert het kindcentrum een risico inventarisatie uit, aan de hand van de adviezen vanuit de overheid met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. De pedagogisch medewerker(s) beoordelen door middel van inventarisatie lijsten de risico’s binnen de groep en bespreken dit samen met het bestuur. De inventarisaties worden verwerkt en een plan van aanpak wordt gemaakt, uitgevoerd en in de praktijk getoetst.