Het team

Kindcentrum ‘t Zunneke is een kleinschalige kinderopvang met een team met deskundige pedagogisch medewerkers. Elke dag zorgen zij weer met veel enthousiasme, passie en liefde voor uw kind. Zij dragen actief en interactief bij aan de ontwikkeling van uw kind.
’t Zunneke werkt met een vast team, zodat kinderen en ouders vertrouwde gezichten zien en elkaar goed kunnen leren kennen. Vaste gezichten zijn belangrijk voor een kind, zo kunnen ze een vertrouwensrelatie opbouwen. Een kind went hierdoor gemakkelijker en voelt zich sneller thuis. Bij ziekte of vakantie van een pedagogisch medewerker proberen we het zoveel mogelijk intern op te lossen. Binnen ’t Zunneke hechten wij veel waarde aan de kwaliteit en deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers. Hun competenties, vaardigheden en handelen zijn bepalend voor de pedagogische kwaliteit van ons Kindcentrum. Al onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van de vereiste beroepskwalificatie en de bijbehorende taaleis, een kinder-EHBO diploma en een BHV-diploma. De medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en het bestuur zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag.
Het allerbelangrijkste is dat kinderen zich veilig en happy voelen bij ’t Zunneke. Wanneer wij een dag vol gezelligheid, plezier en geborgenheid hebben gehad, gaan wij met een voldaan gevoel en een grote glimlach naar huis.

Ans Lappenschaar
pedagogisch medewerkster
aanspreekpunt oudercommissie
Aanwezig op de groep: dinsdag, woensdagmiddag, vrijdag

Leonie Rouwhof
pedagogisch medewerkster
Aanwezig op de groep: maandag, woensdag, donderdag

Yvonne van Arragon
pedagogisch medewerkster
Aanwezig op de groep: maandag, donderdag, vrijdagmiddag

Renske Lantink-Denneboom
pedagogisch medewerkster
Aanwezig op de groep: dinsdag, woensdag

Elles Forkink
beleidsmedewerkster

Gera ten Bras
vrijwilligster